Verassende twist SKF op 100 leden agenda initiatief

Reactie op SKF reactie

Inmiddels heeft het keurmerk fysiotherapie (SKF) ook gereageerd op het aangenomen 100 leden agenda initiatief tijdens de ALV van het KNGF van 16 november jongstleden. Een bericht met vooral overeenkomsten én een wel geheel onverwachte twist aan het einde.

Basis gelijk

In de reactie van SKF wordt het duidelijk dat we het over de basis, het fundament van het kwaliteitshuis fysiotherapie, volledig met elkaar eens zijn. Dat is een hele fijne constatering immers als beroepsgroep hebben we heel veel tijd en ook veel geld geïnvesteerd om het huidige kwaliteitshuis fysiotherapie te realiseren.

Passie en inzet gelijk

Ook de passie en de inzet zijn gelijk. Zo schrijft SKF: “Optimale zorg leveren aan onze patiënten en werken vanuit trots op ons vak.” Het zijn waarden die passen bij alle fysiotherapeuten in Nederland. SKF benadrukt het fundamentele belang dat praktijken die extra activiteiten ontplooien dit objectief moeten kunnen aantonen in het praktijkregister. Het nieuwe kwaliteitshuis biedt deze ruimte en mogelijkheden.

Tenslotte stelt SKF dat zij het belangrijk vinden regie over kwaliteit te willen hebben en die niet afhankelijk te willen maken van de gedragingen van een of meerdere verzekeraars. Dat laatste is volgens mij helemaal in lijn van het 100 leden agenda initiatief. Sterker nog die gedachte vormt exact het fundament van dit initiatief.

Net een stapje verder

Al decennialang roepen we dat kwaliteit van de beroepsgroep is, maar bij inkoopvoorwaarden zijn altijd weer aanvullende eisen en/of extra verplichtingen opgenomen. Tot op heden altijd vanuit selectieve keuzes van zorgverzekeraars uit ons gebalanceerde kwaliteitssysteem. Of dat nu kwalify heette een tiental jaar geleden of nu het kwaliteitshuis fysiotherapie.

Door de grote machtsongelijkheid van zorgverzekeraar versus zorgverlener wordt onder druk toch weer een overeenkomst getekend. “We willen regie”, zo schrijft SKF of sterker: “Niet de verzekeraar bepaalt, maar wij hebben de regie.” Ook daar zitten veel gelijkenissen in. Om regie te behouden, gaat het 100 leden initiatief - lijkt het - net een stapje verder.

Druppel

Dit jaar toen duidelijk werd dat contractvoorwaarden 2023 toch weer verzwaard werden door onderdelen uit het kwaliteitshuis fysiotherapie verplichtend op te nemen, het zogenaamde shoppen, was het de spreekwoordelijke druppel in de al veel te volle emmer voor veel collega fysiotherapeuten.

Door deze aanvullende eisen en ook nog eens teleurstellende tarieven door achterblijvende indexaties, voor velen zelfs teruggang in tarief, dreigen vele praktijken onderuit te gaan. 

Solide tegenmacht

Om een solide tegenmacht te vormen tegen dat selectief shoppen hebben de initiatiefnemers van het 100 leden agenda initiatief een inzet gedaan voor de beste bescherming van het kwaliteitshuis.

Niet door primair het kwaliteitshuis te schorsen, maar door het uitschrijven van een ALV en dan in gezamenlijkheid te besluiten wat wel/niet te doen. Vanuit de verenigingsdemocratie en om bestuur en bureau KNGF te sterken in hun onderhandelingsmacht. Dat moet ook via een ALV omdat het KNGF een vereniging is waarbij leden het hoogste orgaan vormen. Dat is anders bij een stichting als SKF.

Ruime steun

Een initiatief louter om bescherming van de kwaliteit steviger te verankeren in beleid. En dat is – gezien de historie – een logische ontwikkeling. Het blijkt overigens niet alleen te leven bij de initiatiefnemers. Gesterkt door de ruime steun tijdens de ALV blijkt die bescherming dus veel meer leden, collega fysiotherapeuten aan te spreken.

Nu zeggen we dus eigenlijk ongeveer hetzelfde. Natuurlijk het 100 leden agenda initiatief bepaalt nu dat er een ALV komt, maar nogmaals dat is hoe het verankerd is binnen een vereniging. In feite zeggen en vinden we hetzelfde. Zijn we gedreven en gemotiveerd door hetzelfde. Mooi om samen verder op te trekken als een duidelijk signaal en sterke macht. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen.

Verassende twist

Maar dan... dan komt aan het einde van het bericht van SKF een verassende twist zomaar ‘uit de lucht’ vallen. Na het delen van gelijksoortige waarden sluit SKF haar bericht af met de mededeling dat SKF het KNGF heeft aangegeven dat zij niet tot ondertekening van samenwerking kunnen overgaan. En dat – zo lijkt het – op een argument dat er eventueel een noodknop gebruikt kan worden. Een hele vreemde laatste alinea omdat het gehele bericht die richting niet opgaat.

Een noodknop, de mogelijke schorsing van het kwaliteitshuis fysiotherapie, waarvan toch al tijdens de toelichting op het 100 leden agenda en ook alle berichten op de socials duidelijk is dat dit een ultiem noodscenario, dus letterlijk een noodknop. En het daadwerkelijke drukken op die noodknop wordt ook eens door de leden bepaald. Gedragen beleid door de leden dus.

Machtsmiddel

De samenwerking is langdurig voorbereid, door beide partijen is veel geïnvesteerd in samen gaan. Het is vreemd dat je dat dan op zo'n relatief klein detail, dat naar alle waarschijnlijkheid nooit tot uitvoering komt, je niet tot ondertekening zou over kunnen gaan.

We staan voor hetzelfde en we willen ons kwaliteitshuis beschermen. Die basis is solide. Het niet ondertekenen lijkt nu volledig af te hangen of SKF al haar voorwaarden krijgt ingewilligd. Vreemd bij samen gaan, gaat het over gezamenlijk belang. Als leden die initiatief dragen dan is het een gezamenlijk besluit.

Vertrouwen

SKF heeft zich toch wel gerealiseerd dat het KNGF een vereniging is waarbij leden het uiteindelijk voor het zeggen hebben? Ze hadden toch niet het idee dat het KNGF omgevormd zou worden tot een stichting? Ze vertrouwen toch wel op inzet, passie en gelijke waarden? Er is geen enkele twijfel over elkaars kracht en passie. Er is oog voor gezamenlijke problemen. Het gaat om vertrouwen.

Gezamenlijke kracht

Er zijn zoveel overeenkomsten, we zijn samen zo veel sterker. Dan maakt zo'n 100 leden agenda initiatief waar een ruime meerderheid voor is toch geen breekpunt. Het gaat toch niet om posities of machtspositie: het gaat om de gezamenlijke kracht voor fysiotherapie. Dus kom op, stap over je eigen schaduw heen en aan de slag. Er is nog heel veel te doen!

Online marketing & Webservices

Online marketing kent vele vaktermen. Vaak in het Engels, maar niet altijd direct duidelijk wat ze betekenen. Voor Phytalis is online marketing eenvoudig meer klanten en meer omzet. Bekijk eens onze kennisbank.

Met Phytalis webservices heb je dé partner op het gebied van online aanwezigheid. Altijd veilig en heel gemakkelijk bij te houden. Invoegen van (exteren) software geen probleem. Zonder  enige kennis van websites, bouw je toch alles zelf of samen met Phytalis.

Meer informatie

We hebben heel veel in huis, maar wat is nu echt het voordeel voor  jouw persoonlijke situatie. Dat willen wij graag weten. Omdat elke situatie anders is, stellen we graag persoonlijk contact erg op prijs. Even  vrijblijvend bellen? 

Contact

Geestbrugkade 35
2281 CX  Rijswijk

070-3206157
06-24223958

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl