We willen hetzelfde maar zeggen het anders

Motie en 100 leden initiatief

Ik heb geprobeerd de verschillen en de overeenkomsten te duiden. Uiteraard is dit gedestilleerd vanuit de bekende stukken. Opvallend is dat zowel de motie als het 100 ledeninitiatief een gelijk uitgangspunt hebben: ‘Het stellen van nadere selectieve voorwaarden door zorgverzekeraars is uit het kwaliteitshuis fysiotherapie is ongewenst.’

Waar de indieners van de motie en het 100 leden initiatief het over eens zijn is dat het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (één kwaliteitsregistratie voor de beroepsgroep) in stand gehouden moet worden (niet op het spel gezet moet worden).

De motie en het 100 leden initiatief denken wel anders over de eventuele gevolgen. De motie stelt dat: ‘Het 100 leden initiatief een besluit vraagt, dat volgens het bestuur juist negatieve gevolgen kan hebben voor de beroepsgroep fysiotherapie.’ Vreemd dat zo’n belangrijk – misschien wel het belangrijkste - punt in de motie dan verder niet wordt geduid. De gevolgen beschouwen is natuurlijk koffiedik kijken. We weten eenvoudigweg niet wat de gevolgen zijn want we hebben het nog nooit gedaan. 

In de overwegingen van de motie staat iets wat volgens mij ook alles en iedereen onderschrijft. Citaat: ‘we met het oprichten van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie zowel in opzet als in organisatorische zin een goed en stevig kwaliteitsregister hebben neergezet, waarmee we nu en in de toekomst kwaliteit als beroepsgroep kunnen en willen blijven borgen in het belang van de fysiotherapeuten en praktijken.’ Het 100 leden initiatief stelt extra dat het onze invetsering (leden KNGF) in tijd maar ook in miljoenen euro’s is geweest.

Dan in de tweede overweging wordt er ineens data bijgehaald: Zo valt te lezen: ‘het Kwaliteitshuis Fysiotherapie de mogelijkheden biedt om met en van elkaar te leren en de veiligheid biedt dat er geen data op het niveau van behandelaar of praktijk zonder medeweten met derden wordt gedeeld.’  Allereerst opvallend dat een belangrijke zaak omtrent data en veiligheid als bijzin wordt opgevoerd. 

Van elkaar leren onderschrijft ook weer alles en iedereen. Het tweede deel dat data niet gedeeld wordt, kun je nooit zo hard stellen. Durven de indieners van de motie daarvoor in te staan. Data & veiligheid is niet zo’n heel goed huwelijk. Wat is de definitie trouwens van delen? En van medeweten. Daar kun je alle kanten mee op.

Vind je het goed? Nee, maar he je wist het wel. En wat als collega’s, groepen praktijken en/of samenwerkingsverbanden wel besluiten te delen en dat mede delen (meestal door een extra financiële prikkel). Is dat dan delen met medeweten? En dan is data geen probleem? Als je dit zo stelt dan is een standpunt innemen wel noodzakelijk. Zonder context en inhoud is het een losse flodder. 

Dan een paar open deuren waar alles en iedereen het mee eens is sla ik dan over.


In de overweging 6 valt te lezen: ‘zorgverzekeraars (juridisch) ruimte hebben om te mogen selecteren. Ook weer los zand argument. Of dat juridisch wel/niet mag is niet de interessante vraag hier. Kan dit selecteren ook gelden voor de basisvergoeding fysiotherapie? Daar gaat het nu juist om. Het 100 leden initiatief is daar duidelijk over. 

Overweging 7: ‘We zorgverzekeraars geen (extra) aanleiding willen geven om eigen (aanvullende) selectiecriteria te hanteren”, Deze is bijzonder. De afgelopen tientallen jaren zijn er altijd aanvullende criteria geweest. Ook voor 2023 wordt er weer vrolijk gewinkeld. Door een stevig en massaal tegengeluid veranderen zorgverzekeraars hun policy (voorlopig). Kortom dit argument is niet alleen nietszeggend, maar doet absoluut geen recht aan de werkelijkheid in contracteerland. 

Laatste overweging: ‘het bestuur KNGF volgens jaarplannen de belangen van de leden behartigt en de indieners een meer specifiek verzoek willen doen over het optreden naar zorgverzekeraars.’ Het KNGF behartigt de belangen dat is al zo sinds de oprichting. Het 100 leden initiatief doet een heldere boodschap op die belangenbehartiging. Zij geven aan dat als er selectief gewinkeld wordt in kwaliteitshuis dat er een ALV wordt uitgeschreven hoe we daar mee om gaan.

Omdat tarieven fysiotherapie een enorm groot belang hebben voor de fysiotherapie zet het 100 leden initiatief daarin op heldere actie. Allemaal precies volgens de lijntjes van de verenigingsdemocratie. 

Dan de verzoeken aan het bestuur vanuit de motie

Verzoek 1: ‘krachtig uit te blijven dragen en bewaken dat het Kwaliteitshuis Fysiotherapie de basis is en blijft voor de kwaliteitsontwikkeling binnen de fysiotherapie, waarin selectief shoppen niet past.’ Dit is exact wat het 100 leden initiatief beoogt en misschien wel alle fysiotherapeuten in Nederland.

Verzoek 2: ‘om op te treden tegen zorgverzekeraars die bij de contractering van fysiotherapie aanvullende eisen boven op de registratie-eisen van het individueel register en/of bovenop toetredingseisen van het praktijk register willen stellen.’ Ook precies het 100 leden initiatief althans het 100 leden initiatief heeft daar een trapsgewijze inzet voor met wat democratischer uitgangspunt. Eerst op te treden en als er niets wordt aangepast dan verplicht een ALV uitschrijven wat te doen. Bestuur in samenspraak met haar leden. 

Verzoek 3: ‘leden regelmatig op de hoogte te brengen van de activiteiten die KNGF onderneemt ter voorkoming van shoppen door verzekeraars en over het effect hiervan.’ Tja dit is heel goed verzoek natuurlijk, maar dit is direct ook een enorm probleem. Dit gebeurt niet of zeer zelden. Juist de afgelopen maanden nadat Menzis zijn verlichte intervisie invoerde was er (ook weer) geen tegengeluid noch een informatiestroom. Veel leden hebben verzocht om eens wat te horen vanuit ‘Amersfoort.’

Verzoek 4 en nu ben ik volledig de inzet van de motie kwijt: ‘Mocht een zorgverzekeraar volharden in het stellen van aanvullende eisen bovenop de registratie-eisen van het individueel register en/of bovenop toetredingseisen van het praktijk register, een ALV of ledenraadpleging uit te schrijven, om hierover opnieuw met de leden te spreken (leden hebben zelf ook dit recht met een nieuw 100 leden initiatief).’

Dit is exact wat het 100 ledeninitiatief zegt. Heel duidelijk niet via steeds een 100 leden, maar een vaste procedure van ALV uitschrijven als volhard word in onmogelijke eisen en/of lage tarieven.  

Online marketing & Webservices

Online marketing kent vele vaktermen. Vaak in het Engels, maar niet altijd direct duidelijk wat ze betekenen. Voor Phytalis is online marketing eenvoudig meer klanten en meer omzet. Bekijk eens onze kennisbank.

Met Phytalis webservices heb je dé partner op het gebied van online aanwezigheid. Altijd veilig en heel gemakkelijk bij te houden. Invoegen van (exteren) software geen probleem. Zonder  enige kennis van websites, bouw je toch alles zelf of samen met Phytalis.

Meer informatie

We hebben heel veel in huis, maar wat is nu echt het voordeel voor  jouw persoonlijke situatie. Dat willen wij graag weten. Omdat elke situatie anders is, stellen we graag persoonlijk contact erg op prijs. Even  vrijblijvend bellen? 

Contact

Geestbrugkade 35
2281 CX  Rijswijk

070-3206157
06-24223958

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl